Get Adobe Flash player

Từ khóa...

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. ĐỖ MINH TIẾN
Yahoo Support Liên hệ Hợp Lực
0903 999 763


TS. NGUYỄN QUANG NAM
Yahoo Support Liên hệ Hợp Lực
01678 886 605


Trần Thị Thanh Huyền
Yahoo Support Liên hệ Hợp Lực
0906 057 563Yahoo Support Liên hệ Hợp Lực

Tỷ giá

Lượt truy cập

Hyosung Việt Nam

Cung cấp thiết bị dự đo áp suất, đo lưu lượng, thiết bị phân tích hãng Emerson

Tên dự án

Hyosung Việt Nam

Hạng Mục

Cung cấp thiết bị dự đo áp suất, đo lưu lượng, thiết bị phân tích hãng Emerson

Chủ đầu tư

Hyosung Việt Nam

Thời gian thực hiện

Năm 2015

Nội dung

-      Cung cấp 162 bộ thiết bị đo áp suất, chênh áp

-      Cung cấp 20 bộ đồng hồ đo lưu lượng kiểu Coriolis DN10, DN25, DN50

-      Cung cấp thiết bị phân tích analyser

 

DỰ ÁN KHÁC