Get Adobe Flash player

Từ khóa...

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. ĐỖ MINH TIẾN
Yahoo Support Liên hệ Hợp Lực
0903 999 763


TS. NGUYỄN QUANG NAM
Yahoo Support Liên hệ Hợp Lực
01678 886 605


Trần Thị Thanh Huyền
Yahoo Support Liên hệ Hợp Lực
0906 057 563Yahoo Support Liên hệ Hợp Lực

Tỷ giá

Lượt truy cập

SIMATIC S7-400

Giới thiệu:
- Họ PLC dùng cho dãy các ứng dụng tầm cao
- Chủng loại PLC có chức năng vô song, điều khiển linh động.
 
Tóm tắt đặc tính của họ S7-400:
Type
PLC
PLC
PLC
PLC
 
412-1
412-2
414-2
414-3
416-2
416-3
417-4
Memory
144  KB
256 KB
512 KB
1.4 MB
2.8 MB
5.6 MB
20 MB
Instr. Proces.
from 100ns
from60ns
from 40 ns
from 30 ns
Communicat.
MPI/DP
MPI/DP
MPI/DP
MPI/DP
Interfaces
PROFIBUS DP
PROFIBUS DP
PROFIBUS DP
PROFIBUS DP
VO
Sufficient digital and analog inputs/ outputs possible
Counters/Timers
2048/2048
2048/2048
2048/2048
2048/2048
 
Tóm tắt đặc tính module digital Input / Output:
 
Digital inputs
Digitalausgaben
Voltage range
24 –b60 V AC/DC
80-264 V DC
740-264 V AC
5 – 138V DC
5 -264 V AC
 
Current range
--- ---
0,5/1/2 A
Channels
16, 32
8, 16, 32
Sensors
Swithches
2-wires BEROs etc.
Elektronisch/ Relais
Reaction time
from 100 µs
from 100 µs
 
 
Tóm tắt đặc tính module analog Input / Output:
 
Analog inputs
Analog outputs
Voltage range
+/- 80mV … +/- 10V
0 …10 V … +/- 10V
Current range
+/- 20 mA,
4 …20 mA, and others
+/- 20 mA,
4 …20 mA, and others
Channels
8, 16
8
Sensor
Pt 100, Pt 1000, Ni 100, thermo couples
--- ---
Resolution
13 --- 16 bit incl. sign
12 bit incl. sign
Conversion time
0.05 …100 ms
0.4 … 1 ms

 

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI