Get Adobe Flash player

Từ khóa...

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. ĐỖ MINH TIẾN
Yahoo Support Liên hệ Hợp Lực
0903 999 763


TS. NGUYỄN QUANG NAM
Yahoo Support Liên hệ Hợp Lực
01678 886 605


Trần Thị Thanh Huyền
Yahoo Support Liên hệ Hợp Lực
0906 057 563Yahoo Support Liên hệ Hợp Lực

Tỷ giá

Lượt truy cập

SITRANS P250

Độ chính xác

≤ 1 %

Tính ổn định dài hạn

≤ 0.5 % / 12 tháng

Dải đo

0 - 100 mbar (0 - 40 inchH2O) to 
0 - 25 bar (0 - 363 psi)

 

Mô tả:

  • SITRANS P250 là một máy phát dải đơn nhỏ gọn để đo chênh áp. Áp suất khác nhau sẽ được phát hiện với một cảm biến sứ và chuyển thành một tín hiệu đầu ra là 4-20 mA-resp. 0-5 V-resp. 0-10-V. Phiên bản với tín hiệu đầu ra 0-10 V có thể được kết nối trực tiếp với bộ điều khiển xử lý LOGO!2

Tiện ích:

  • Kết nối và vỏ thép cao cấp 1,4305

  • Diaphragm sứ

DOWNLOADS

SITRANS P250