Get Adobe Flash player

Từ khóa...

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. ĐỖ MINH TIẾN
Yahoo Support Liên hệ Hợp Lực
0903 999 763


TS. NGUYỄN QUANG NAM
Yahoo Support Liên hệ Hợp Lực
01678 886 605


Trần Thị Thanh Huyền
Yahoo Support Liên hệ Hợp Lực
0906 057 563Yahoo Support Liên hệ Hợp Lực

Tỷ giá

Lượt truy cập

THIẾT BỊ ĐO MỨC CỦA SIEMENS

Siemens-Milltronics cung cấp nhiều loại thiết bị đo mức, báo mức dùng các nguyên lý siêu âm, Radar, điện dung, áp lực tĩnh... Dùng cho chất lỏng, chất rắn dạng hạt, bột, dạng hồ bột, huyền phù...

 

Sitrans Probe LU: Đo liên tục theo nguyên lý siêu âm

http://www.hopluccorp.com.vn/images/MAG_5000.jpg

http://www.hopluccorp.com.vn/images/SITRANS_MAG_6000_I.jpg

http://www.hopluccorp.com.vn/images/SITRANS_MAG_6000.jpg


 

Sitrans Probe LU: Dãy đo 6m hoặc 12m, 4-20 mA HART, hai dây, nguồn cung cấp 24 VDC. Có hiển thị tại chỗ, cài đặt bằng thiết bị cầm tay hồng ngoại (infrared hanheld programmer)

 

Sitrans Probe: Dãy đo 5m hoặc 8m, 4-20 mA, hai dây nguồn cung cấp 24 VDC. Có hiển thị khoảng cách (từ sensor tới mặt chất lỏng) ngay tại cảm biến, để phục vụ cho việc hiệu chỉnh, cài đặt output. Thực tế chứng minh đây là loại cảm biến rất bền, ứng dụng nhiều trong các bể xử lý nước, nước thải...

Đo mức bằng nguyên lý sóng điện từ_ Radar
http://www.hopluccorp.com.vn/images/MAG_3100.jpghttp://www.hopluccorp.com.vn/images/MAG_1100.jpghttp://www.hopluccorp.com.vn/images/MAG_5100W.jpg

LR 200: Thiết bị đo kiểu 2-dây, xung 6 GHz để đo liên tục mức của chất lỏng và bọt trong các thùng chứa ở nhiệt độ và áp suất cao với dải đo lên tới 20 m. Đo mức chất lỏng, bột tồn trữ, trong các điều kiện thông thường.

LR250:  Thiết bị đo kiểu 2-dây, xung 25 GHz để đo liên tục mức của chất lỏng và bọt trong các thùng chứa ở nhiệt độ và áp suất cao với dải đo lên tới 20 m. 

LR300:  Thiết bị đo kiểu 4-dây, xung 6 GHz để đo liên tục mức của chất lỏng và bọt trong các thùng chứa ở nhiệt độ và áp suất cao với dải đo lên tới 20 m. Đo mức chất lỏng trong bồn thuộc dây chuyền sản xuất

LR400: Thiết bị đo kiểu 4-dây, xung 24 GHz để đo liên tục mức của chất lỏng và bọt trong các thùng chứa ở nhiệt độ và áp suất cao với dải đo lên tới 50 m (66 ft); lý tưởng cho môi chất có hằng số điện môi thấp. 

RADAR đo mức chất lỏng và chất rắn, hạt..ĐẶC BIỆT ĐO MỨC TRONG CÁC ỨNG DỤNG CÓ ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC KHẮC NGHIỆT: NHIỀU BỤI, BÁM DÍNH, NHIỆT ĐỘ CAO, ÁP SUẤT CAO. 

Đã được chứng minh trên thế giới, LR400 HOẠT ĐỘNG TỐT trong nhiều ứng dụng mà các thiết bị khác không thể hoạt động được.

LR460: Thiết bị đo kiểu 4-dây, xung 24 GHz FMCW để đo liên tục mức của chất rắn trong các thùng chứa ở nhiệt độ và áp suất cao với dải đo lên tới 100 m, lý tưởng cho môi trường nhiều bụi.

LC500: SITRANS LC500 là thiết bị đo mức được ứng dụng đo mức liên tục các môi chất có yêu cầu cao hơn như dầu, Khí gas lỏng tự nhiên, chất lỏng, chất khí hỗn hợp