Home / Products / ANALYSERS / EQUIPMENT INSTALLATION / Krypton DES
Krypton DES
Model KRYPTON DES: Đo Clo dư không bù theo pH
 
Đặc tính kỹ thuật:
 • Kết nối 2 cảm biến: Chlorine và nhiệt độ
 • 1 hoac 2 ngõ vào D/I (Digital input)
 • 1 hoac 2 D/O (digital output/ Relay)
 • 1 hoac 2 A/O (Analog output 0/4-20mA)
 • Tuỳ chọn chức năng điều khiển (ON/OFF, PID, điều khiển lưu lượng,...)
 • Tuỳ chọn BỘ ỔN ĐỊNH LƯU LƯỢNG MẪU
 • Tuỳ chọn chức năng TỰ LÀM SẠCH cảm biến
 • Tuỳ chọn chức năng DATA LOGGING (lưu dữ liệu trong 1 năm)
 • Tuỳ chọn truyền thông MODBUS

Dãy đo cảm biến :

 • Free Chlorine/Chlorine dioxide:0 – 1000μg/l, 0.00 – 5.00 / 10.00 / 20.00 mg/l Cl2 or ClO2
 • Ozone:0 – 1000μg/l, 0.00 – 5.00 / 10.00 mg/l O3
 • Hydrogen peroxide:0.00 – 30.00 mg/l H2O2
 • PH:0.00 – 14.00 pH
 • Temperature 0.0 – -50.0°C

Đặc tính chung:

 • Có thẻ nhớ sao lưu dữ liệu, sao chép cài đặt, lưu file trạng thái, cập nhật phần mềm,...
 • Màn hình LCD 90x50 cảm ứng chạm tay
 • Hiển thị đồng thời các giá trị đo chính, tuỳ chọn hiển thị thêm trạng thái Relay, bộ nhớ SD, thông tin liên lạc (tên/ địa chỉ/ số điện thoại)
 • Chức năng hiển thị trạng thái lỗi và hướng dẫn khắc phục
 • Bộ sản phẩm lắp sẵn trên panel bao gồm bộ hiển thị và điều khiển, bộ tự ổn định lưu lượng mẫu đo, các cảm biến, hộp lắp cảm biến, cáp cảm biến, van vào/ ra trích mẫu,...
 • Giao diễn MENU theo nhóm tác vụ, dễ sử dụng
 • Có chức năng tắt đèn màn hình
 • Hiệu chuẩn dễ dàng
 • Chức năng tự làm sạch: cài đặt tự động làm sạch 0-7 lần mỗi tuần, tự cập nhật ngày gờ cho lần tiếp theo
 • Chức năng Data Logging: nếu chọn thêm chức năng này, dữ liệu có thể lưu tới 1 năm và cho phép xem dữ liệu dạng đồ thị, trích xuất dữ liệu theo file .csv
Download:
 • Technical Data