HOPLUC TECHNOLOGY CORPORATION

Joint Power More Power!

Get Adobe Flash player

Dự án đã thực hiện năm 2015

Hyosung Việt Nam

Cung cấp thiết bị dự đo áp suất, đo lưu lượng, thiết bị phân tích hãng Emerson

Dự án đã thực hiện năm 2014