Trang chủ / Dự án
Dự án cấp nước Nam Thủ Dầu Một mở rộng
Dự án cấp nước Nam Thủ Dầu Một mở rộng

Thiết kế và lắp đặt hệ thống điện động lực-chống sét-chiếu sáng và hệ thống điều khiển (SCADA) cho tuyến ống nước thô, trạm bơm nước thô và nhà máy xử lý thuộc Dự án Cấp nước Nam Thủ Dầu Một mở rộng.

Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện và tự động hoá cho nhà máy nước Phú Mỹ
Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện và tự động hoá cho nhà máy nước Phú Mỹ

Thiết kế, cung cấp, lập trình, lắp đặt hệ thống tủ điện động lực và hệ thống SCADA cho nhà máy nước Phú Mỹ