Trang chủ / Sản phẩm / Thiết bị đo online / Đo lưu lượng / Rosemount 3051S Multivariable ™
Rosemount 3051S Multivariable ™

Measurement Type

MultiVariable Measurement

Output

HART®

Reference Accuracy

Flow: ±0.65% Flow Accuracy over 14:1 Flow Turndown
Differential Pressure: ±0.04% of DP Reading and 200:1 DP Turndown
Absolute & Gage Pressure: ±0.25% of Span and 200:1 Rangedown
Process Temperature RTD Interface: ±0.67 ºF (0.37 ºC)
   - Sensor Matching enabled by Callendar-Van Dusen constants

Long Term Stability

10-year stability

Warranty

12-year limited warranty

Varialbles

Mass, Volumetric, and Energy Flow
Totalized Flow
Differential Pressure
Static Pressure (Gage and Absolute)
Process Temperature

Available
Calculation Types

Fully Compensated Mass and Energy Flow
Direct Process Variable Output

Available
Measurement
Combinations

Differential Pressure, Static Pressure, Process Temperature
Differential Pressure and Static Pressure
Differential Pressure and Process Temperature
Differential Pressure

Configuration
Software

3051SMV Engineering Assistant 6.1

Complete Specifications (PDF@310Kb)

 

Có phải sự thay đổi áp suất và nhiệt độ là nguyên nhân chính gây ra những vấn đề cho thiết bị đo lưu lượng của bạn?

Điều kiện thay đổi ảnh hưởng đến độ chinh xác và khả năng lập lại của thiết bị đo lưu lượng,  có nguy cơ gây rối loạn quá trình. Với bộ chuyển đổi tín hiệu Rosemount 3051S MultiVariable™, bạn có cả 3 chể độ đo quá trình và tính toán lưu lượng trong 1 tín hiệu thiết bị để có những thay đổi chính xác, đọc được chính xác ở từng thời điểm khác nhau. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ cải thiện việc kiểm soát, thậm chí ngay cả khi quá trình thay đổi liên tục để cải thiện năng suất sản xuất.

Thiết bị đo lưu lượng Rosemount 3051SMV sẽ tính toán khối lượng và năng lượng dòng chảy cho bạn. Cấu hình Rosemount 3051SMV với 2 bước đơn giản hoặc đặt hàng tại nhà máy sản xuất theo những ứng cụ thể của bạn.

Ứng dụng

 

Download:
  • DATA SHEET: ROSEMOUNT 3051S SERIED OF INSTRUMENTATION