Home / Products / AUTOMATION / PLC, MODULE I/O, HMI / SIMATIC S7-400
SIMATIC S7-400

Họ PLC dùng cho dãy các ứng dụng tầm cao. Chủng loại PLC có chức năng vô song, điều khiển linh động.

Giới thiệu:
- Họ PLC dùng cho dãy các ứng dụng tầm cao
- Chủng loại PLC có chức năng vô song, điều khiển linh động.
 
Tóm tắt đặc tính của họ S7-400:
Type
PLC
PLC
PLC
PLC
 
412-1
412-2
414-2
414-3
416-2
416-3
417-4
Memory
144  KB
256 KB
512 KB
1.4 MB
2.8 MB
5.6 MB
20 MB
Instr. Proces.
from 100ns
from60ns
from 40 ns
from 30 ns
Communicat.
MPI/DP
MPI/DP
MPI/DP
MPI/DP
Interfaces
PROFIBUS DP
PROFIBUS DP
PROFIBUS DP
PROFIBUS DP
VO
Sufficient digital and analog inputs/ outputs possible
Counters/Timers
2048/2048
2048/2048
2048/2048
2048/2048
 
Tóm tắt đặc tính module digital Input / Output:
  Digital inputs Digitalausgaben
Voltage range
24 –b60 V AC/DC
80-264 V DC
740-264 V AC
5 – 138V DC
5 -264 V AC
 
Current range --- --- 0,5/1/2 A
Channels 16, 32 8, 16, 32
Sensors
Swithches
2-wires BEROs etc.
Elektronisch/ Relais
Reaction time from 100 µs
from 100 µs
 
 
Tóm tắt đặc tính module analog Input / Output:
 
Analog inputs
Analog outputs
Voltage range +/- 80mV … +/- 10V 0 …10 V … +/- 10V
Current range
+/- 20 mA,
4 …20 mA, and others
+/- 20 mA,
4 …20 mA, and others
Channels 8, 16 8
Sensor Pt 100, Pt 1000, Ni 100, thermo couples --- ---
Resolution 13 --- 16 bit incl. sign 12 bit incl. sign
Conversion time 0.05 …100 ms 0.4 … 1 ms