LOGO

PLC viết tắt của từ Progammable Logic Controller, là Bộ điều khiển Logic khả trình. Bên trong nó chứa đựng các Hàm logic toán học, các phép toán, ... đề người dùng có thể lập trình điều khiển các ngõ vào và ngõ ra theo ý muốn.

Các đặc tính kỹ thuật :
 
Logo! Cơ bản
Logo! 12/24 RC
Logo! 24 RC
Logo! 24 RC
Logo! 230 RC
Số đầu vào
8
8
6
6
Số đầu vào tương tự
2 (0-10 VDC)
2 (0-10 VDC)
-
-
Điện áp đầu vào
24 VDC
24 V DC
24 V AC
230 V AC
Số đầu ra
4 rơle
4 transitors
4 rơle
4 rơle
Dòng liên tục
    + 10A với tải thuần trở.
   + 3A với tải cảm kháng.
0.3 A
  + 10A với tải thuần trở.
+ 3A với tải cảm kháng.
  + 10A với tải thuần trở.
+ 3A với tải cảm kháng.
Bảo vệ ngắn mạch
Yêu cầu bảo vệ ngoài
Yêu cầu bảo vệ ngoài
Yêu cầu bảo vệ ngoài
Yêu cầu bảo vệ ngoài
Tần số chuyển mạch
+ 2Hz với tải thuần trở.
   + 0.5 Hz với tải cảm kháng.
10 Hz
+ 2Hz với tải thuần trở.
  + 0.5 Hz với tải cảm kháng.
+ 2Hz với tải thuần trở.
  + 0.5 Hz với tải cảm kháng.
Nguồn nuôi
12 VDC
24 VDC
24VAC
230VAC
Đồng hồ trong/ thời gian lưu điện
8/80 h
-
8/80 h
8/80 h
Công suất tiêu thụ
Cực đại 1 W
Cực đại 0.8 W
Cực đại 1.5 W
Cực đại 3 W
Cáp nối
2 x 1.5 mm2, 1 x 2.5 mm2
Nhiệt độ môi trường
0 đến 550C
Cấp bảo vệ
Ip 20
Lắp đặt
Trên thanh ray tiêu chuẩn 35 mm
Kích thước
72 x 90 x 55 mm (W x H x D)