Home / Products / ACTUATORS/DOSING PUMP / PUMP / Bơm định lượng JESCO
Bơm định lượng JESCO

Một số tính năng chính:

  • Loại bơm màng (diaphragm dosing pump)
  • Đầu bơm tùy chọn bằng nhựa hoặc thép không rỉ
  • Tùy chọn một hoặc 2 đẩu bơm;
  • Áp lực tới 10bar
  • Có loại điều chỉnh bằng tay hoặc điều chỉnh thông qua bộ electric actuator, ngõ vảo điều khiển 4-20mA hoặc 2 tiếp điểm (switching output)
  • Có tín hiệu hồi tiếp tùy chọn (0-1000 ohm hoặc 4-20mA)
  • Độ bền cao