Trang chủ / Sản phẩm / Thiết bị chấp hành / Bộ truyền động / AC 01.2 Actuator Controls
AC 01.2 Actuator Controls

AC 01.2 ACTUATOR CONTROLS
> Microprocessor-based with enhanced functions
> Fieldbus communication
> Display
> Diagnostics
> etc.