Trang chủ / Sản phẩm / Thiết bị chấp hành / Bộ truyền động / SQ Part-turn Actuators
SQ Part-turn Actuators

ELECTRIC PART-TURN ACTUATORS SQ 05.2 – SQ 14.2
> Torques: 50 Nm – 2,400 Nm
> Automation of butterfly valves, ball and plug valves 

SQ PART-TURN ACTUATORS FOR OPEN-CLOSE DUTY

Dữ liệu sau đây áp dụng cho thiết bị truyền động có động cơ 3 pha, hoạt động ở loại chế độ làm việc S2 - 15 phút / cấp A và B tuân theo EN 15714-2. Để biết thêm thông tin về các loại động cơ và loại động cơ khác, vui lòng tham khảo bảng dữ liệu kỹ thuật và điện riêng biệt

Type

Operating times at 50 Hz1

Setting range for tripping torque

Number of starts Starts max.

Valve mounting flange

 

[s]

[Nm]

[1/h]

Standard (ISO 5211)

Option (EN ISO 5211)

SQ 05.2

4 – 32

50 – 150

60

F05/F07

F07, F10

SQ 07.2

4 – 32

100 – 300

60

F05/F07

F07, F10

SQ 10.2

8 – 63

200 – 600

60

F10

F12

SQ 12.2

16 – 63

400 – 1,200

60

F12

F10, F14, F16

SQ 14.2

24 – 100

800 – 2,400

60

F14

F16

 

SQR PART-TURN ACTUATORS FOR MODULATING DUTY

Dữ liệu sau đây áp dụng cho thiết bị truyền động có động cơ 3 pha, hoạt động ở loại chế độ làm việc S4 - 25% / cấp C tuân theo EN 15714-2.

Để biết thêm thông tin về các loại động cơ và loại động cơ khác, vui lòng tham khảo bảng dữ liệu kỹ thuật và điện riêng biệt.

Type

Operating times at 50 Hz1

Setting range for tripping torque

Maximum torque for modulating duty

Number of starts Starts max.

Valve mounting flange

 

[s]

[Nm]

[Nm]

[1/h]

Standard (ISO 5211)

Option (EN ISO 5211)

SQR 05.2

8 – 32

75 – 150

75

1,500

F05/F07

F07, F10

SQR 07.2

8 – 32

150 – 300

150

1,500

F05/F07

F07, F10

SQR 10.2

11 – 63

300 – 600

300

1,500

F10

F12

SQR 12.2

16 – 63

600 – 1 200

600

1,500

F12

F10, F14, F16

SQR 14.2

36 – 100

1,200 – 2,400

1,200

1,500

F14

F16