Trang chủ / Sản phẩm / Thiết bị chấp hành / Bộ truyền động / SA Multi-turn Actuators
SA Multi-turn Actuators

SA 07.2 – SA 16.2 AND SA 25.1 – SA 48.1
> Torques: 10 Nm – 32,000 Nm
> Automation of gate and globe valves

 

SA MULTI-TURN ACTUATORS FOR OPEN-CLOSE DUTY

Dữ liệu sau đây áp dụng cho thiết bị truyền động có động cơ 3 pha, hoạt động ở loại chế độ làm việc S2 - 15 phút / cấp A và B tuân theo EN 15714-2. Để biết thêm thông tin về các loại động cơ và loại động cơ khác, hãy tham khảo các bảng dữ liệu kỹ thuật và điện riêng biệt.

Type

Output speeds at 50 Hz1

Setting range for tripping torque

Number of starts Starts max.

Valve mounting flange

 

[rpm]

[Nm]

[1/h]

EN ISO 5210

DIN 3210

SA 07.2

4 – 180

10 – 30

60

F07 or F10

G0

SA 07.6

4 – 180

20 – 60

60

F07 or F10

G0

SA 10.2

4 – 180

40 – 120

60

F10

G0

SA 14.2

4 – 180

100 – 250

60

F14

G1/2

SA 14.6

4 – 180

200 – 500

60

F14

G1/2

SA 16.2

4 – 180

400 – 1,000

60

F16

G3

SA 25.1

4 – 90

630 – 2,000

40

F25

G4

SA 30.1

4 – 90

1,250 – 4,000

40

F30

G5

SA 35.1

4 – 45

2,500 – 8,000

30

F35

G6

SA 40.1

4 – 32

5,000 – 16,000

20

F40

G7

SA 48.1

4 – 16

10,000 – 32,000

20

F48

SAR MULTI-TURN ACTUATORS FOR MODULATING DUTY

Dữ liệu sau đây áp dụng cho thiết bị truyền động có động cơ 3 pha, hoạt động ở loại chế độ làm việc S4 - 25% / cấp C tuân theo EN 15714-2.

Để biết thêm thông tin về các loại động cơ và loại động cơ khác, vui lòng tham khảo bảng dữ liệu kỹ thuật và điện riêng biệt.

 

Type

Output speeds at 50 Hz1

Setting range for tripping torque

Maximum torque for modulating duty

Number of starts Starts max.2

Valve mounting flange

 

[rpm]

[Nm]

[Nm]

[1/h]

EN ISO 5210

DIN 3210

SAR 07.2

4 – 90

15 – 30

15

1,500

F07 or F10

G0

SAR 07.6

4 – 90

30 – 60

30

1,500

F07 or F10

G0

SAR 10.2

4 – 90

60 – 120

60

1,500

F10

G0

SAR 14.2

4 – 90

120 – 250

120

1,200

F14

G1/2

SAR 14.6

4 – 90

250 – 500

200

1,200

F14

G1/2

SAR 16.2

4 – 90

500 – 1,000

400

900

F16

G3

SAR 25.1

4 – 11

1,000 – 2,000

800

300

F25

G4

SAR 30.1

4 – 11

2,000 – 4,000

1,600

300

F30

G5