InPro 8050

Cảm biến đo độ đục InPro 8050 cho các ứng dụng nước thải

Cảm biến đo độ đục InPro 8050 được sử dụng để đo chất rắn lơ lửng trong các ứng dụng nước thải công nghiệp.

Tính năng và Lợi ích

Kiểm soát quy trình cải tiến ở nồng độ cao

  • Công nghệ ánh sáng tán xạ sợi đơn cung cấp phạm vi đo tuyến tính rộng lên đến 250g/l chất rắn lơ lửng.

Ít bảo trì

  • Cảm biến kháng các hạt mài mòn và bám bẩn sợi trong các ứng dụng nước thải nhờ sự bảo vệ từ que sapphire và cấu trúc bề mặt nhẵn mịn.

 

Các thông số - Cảm biến đo độ đục InPro 8050 cho các ứng dụng nước thải

Length

120 mm

Vật liệu

Polysulfone

Phạm vi đo

10...4000 FTU, 0...250 g/l

Mounting options

Pg 13.5

Pressure resistance (bar)

2 bar

Pressure resistance (psi)

29 psi

Phạm vi nhiệt độ

0...60 °C (32...140 °F)

Window

sapphire stick

Fiber cable

6 m fixed duplex fiber optic cable

Fiber optic connectors

2

 
 

 

Download:
  • Technical Data
  • Instruction Manual
  • Quick Setup Guide