Trang chủ / Sản phẩm / Thiết bị đo online / Đo nhiệt độ / SITRANS TW
SITRANS TW

Input

Resistance thermometers, Thermocouples, Resistance-type sensors, DC sources, Current sources

 Output

0/4 to 20 mA, HART

0/2 to 10 V, HART

 

Mô tả:

  • SITRANS TW tiếp tục phát triển để phù hợp hơn hàng trăm ngàn lần so với SITRANS T của hệ thống 4 chấn trong tủ điện. Nhiều chức năng mới được cập nhật theo nhưng tiêu chuẩn mới của thiết bị đo nhiệt độ. Cung cấp nhiều hức năng chuẩn đoán và mô phỏng cần thiết. Với giao diện được thiết kế thì SITRANS TW dễ dàng thích nghi bất kỳ cách đo nào với SIMATIC PDM
  • Nhiều giá trị có thể cài đặt sẵn với chức năng được mô phỏng. Điều này cho phép kiểm tra toàn bộ tí hiệu ở xa như kiểm soát hệ thống không cần thiết bị hỗ trợ. Các chức kéo điểm đo cung cấp bộ bộ dữ liệu từ thấp nhất đến cao nhất
  • Phòng điều khiển thiết bị kiểm soát toàn bộ SITRANS TW an toàn tối đa ứng dụng

Tiện ích:

  • Cảm biến đo được trong các khu vực nguy hiểm theo chuẩn chống cháy nổ [EEx ia ] hoặc [EEx ib]
  • Tuyến tính đặc trưng cho tất cả các cảm biến đo nhiệt độ
  • Chức năng chuẩn đoán
  • Chức năng chỉ kim vạch đo

Download:
  • SITRANS TW