Home / Products / ANALYSERS / SENSOR / Rosemount™ Free Chlorine Sensor
Rosemount™ Free Chlorine Sensor

Sensor đo hàm lượng Clorine trong nước Cảm biến Chlorine đo clorine tự do, chloramines và clor tổng. Ứng dụng trong quá trình khử trùng nước uống. Clor tổng thường được đo trong nước thải đã được xử lý và bao gồm cả nước thải đã được tái tạo.

Cảm biến đo Clor tự do 498CL không lệ thuộc độ pH

 

 • Đo Clor tự do: không cần xử lý mẫu trước và không cần cảm biến đo pH hỗ trợ.
 • Phản ứng cảm biến độc lập (không ảnh hưởng) với pH trong khoảng 6.5 tới 10
 • Tự động hiệu chỉnh tự các thay đổi qua màng thẩm thấu, gây ra bởi nhiệt độ thay đổi.
 • Thay thế màng sensor một cách dễ dàng: không đòi hỏi công cụ đặc biệt
 • Lựa chọn kết nối Variopol cho phép thay thế cảm biến mà không cần thay cable mới.

 

Cảm biến đo Clor 499ACL có bù theo pH

 

 • Họ cảm biến amperometric đo clor tự do, clor tổng và cloramine.
 • Model 499ACL-01 đo clor tự do không cần xử lý mẫu trước. Không cần hóa chất đắt tiền. Hiệu chỉnh pH tự động đến ít nhất pH 9.5
 • Model 499ACL-02 đo Clor tổng, sử dụng với chất phản ứng – dùng hệ thống có xử lý mẫu model TCL.
 • Model 499ACL-03 đo chloramines không cần sử dụng chất phản ứng hoặc xử lý mẫu trước khi đo.
 • Thay thế màng sensor một cách dễ dàng: không đòi hỏi công cụ đặc biệt
 • Lựa chọn kết nối Variopol cho phép thay thế cảm biến mà không cần thay cable mới