Home / Products / ANALYSERS / SENSOR / Conductivity probe with 2/4 electrodes
Conductivity probe with 2/4 electrodes

Conductivity probe with 2/4 electrodes

Multi-function sensors for monitoring conductivity in chemicals, pharmaceuticals and wastewater

Tên cảm biến

 InPro 7000-VP

InPro 7002-TC-VP

Inpro 7100i

Cell factor

0.1 1/cm (nominal)

0.1 1/cm (nominal)

0.31 1/cm

Phạm vi đo

0,02-10000 µS/cm

0,02-2000 µS/cm

0,02-500 mS/cm

Phạm vi nhiệt độ

-10...100 °C (14...212 °F)

-10...120 °C (14...248 °F)

-20...150 °C (-4...302 °F)

Max. pressure (bar)

17 bar (25°C), 7 bar (95°C)

34 bar (25 °C), 7 bar (95 °C)

31 bar (25°C), 10 bar (95°C)

0 ...20 bar at 135 °C0 ...10 bar at 150 °C

Vật liệu cảm biến

SS316L

Titan

SS316L

316L hoặc Hastelloy C-22

Vật liệu vỏ

SS 316L/1.4435

PVDF

SS 316L/1.4435

PEEK

O-rings, insulation

Viton® (FDA), PEEK (FDA)

Viton® (FDA), PEEK (FDA)

 

Accuracy

±1.0 %

±1.0 %

 

Temperature accuracy

±0.25 °C at 25 °C

±0.25 °C at 25 °C

 

Temperature sensor

Pt1000

Pt1000

 

Phân đoạn /Ứng dụng

Nước tinh khiết và siêu tinh khiết

Thiết kế vệ sinh dược phẩm

Quy trình xử lý hóa chất, dược phẩm và Thực phẩm và Đồ uống

Hình ảnh

 

 

 

 

Download:
  • TD_Conductivity_Sensor_InPro7000-VP
  • IM_Cond2e_InPro7000VP
  • IM_Cond_InPro7100i_Multilingual
  • DS_ConductivitySensor_InPro7100